kontakt
šipka
logo

větrníky

Development of photovoltaic power plants project

Cíl je připravit pro Vás jako investora projektovou společnost vybavenou veškerými atributy projektu FVE, které umožňují zahájit výstavbu samotné fotovoltaické instalace. Projektová společnost bude mít zajištěn užívací titul k pozemkům pro FVE, přičemž půjde o pozemky svým věcným i právním charakterem vyhovující účelu instalace a provozování FVE; užívací titul bude dán buď vlastnictvím anebo věcným břemenem vloženým do katastru nemovitostí, bude mít zajištěn přístup k pozemkům pro FVE z veřejné komunikace, bude mít zajištěno vedení přípojky z pozemku pro FVE do přípojného bodu formou buď spolu/vlastnictví příslušných pozemků anebo věcných břemen vložených do katastru nemovitostí, bude nově založena podle rumunského práva a bude mít sídlo a ostatní korporátní náležitosti podle Vašich požadavků, bude oprávněna ze stavebního povolení a územního rozhodnutí, na jejichž základě bude možné instalovat FVE, bude mít zpracovanou projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení; dokumentace bude zpracována v souladu s Vašimi požadavky a současně s požadavky plynoucími z rumunské legislativy, bude mít zpracovanou studii připojitelnosti, bude držitelem vyjádření operátora k připojení FVE .

 

Ve spolupráci s Vámi pak následně napomoci vydání povolení, na jehož základě je možné instalovat FVE. Vydání tohoto povolení je již v přímě vazbě na dokumenty připravené developmentem a týká se mj. financování výstavby a provozování samotné FVE.

 

Pro vypracování nabídky developmentu v zemích jako je např. SRBSKO , USA - Florida , RUMUNSKO , KANADA kontaktujte nás.

© GALIMED s.r.o. Specialista na solární panely | E-mail: galimed@galimed.cz | Telefon: 00420 721 878 610 | CMS: UNIWEB | SEO

kontakt